Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 28.01.05 / Powrót

Panie Marszałku! Powszechnie uważa się, że SDPL jest lewicowa socjalnie i liberalna gospodarczo. Czy może Pan dać przykłady takich działań-jako przykład czy może posłużyć stanowisko wobec budżetu na 2005 rok ? Ciecia wobec emerytów i zwiększenie sobie( Sejmowi ) wydatków świadczą wbrew tezie jak powyżej.

Widzę tu pewne nieporozumienie. Jesteśmy partią socjaldemokratyczną, która za filar państwa uznaje solidarność społeczną, sprawiedliwy podział produktu krajowego i w myśl tych zasad postępujemy. Jeśli chodzi o ustawę budżetową, wnieśliśmy do niej szereg poprawek zmierzających do zmniejszenia środków przeznaczonych na utrzymanie urzędów centralnych, w tym Sejmu, proponując przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na pomoc społeczną. Część z tych poprawek została przyjęta, część nie. W budżecie na 2005 r. nie ma żadnych "cięć" wobec emerytów. Przyjęta została jedynie ustawa przesuwająca termin waloryzacji emerytur i rent (odkładająca ją w czasie). To odłożenie było konieczne, 2005 rok będzie bowiem najtrudniejszy dla finansów publicznych. Trzeba robić wszystko, by nie dopuścić do przekroczenia takiego poziomu zadłużenia państwa, który wymagałby - zgodnie z konstytucją - drastycznych cięć wszystkich bez wyjątku wydatków budżetowych. Zagrożone byłyby wtedy m.in. wypłaty w terminie i w pełnej wysokości emerytur, rent i świadczeń socjalnych. Nie zgodziliśmy się natomiast, aby wprowadzać podwyżki emerytur i rent dopiero po upływie 3 lat od poprzedniej waloryzacji i to zostało przyjęte. Waloryzacja nastąpi w 2006 r. i będzie obejmowała skutki wzrostu cen w latach 2004 - 2005. Równocześnie z naszej inicjatywy od tego roku zacznie się stopniowa likwidacja tzw. starego portfela emerytalnego. Jednorazowo niestety nie dałoby się tego zrobić, bo budżetu państwa na to nie stać. Zgłosiliśmy też projekt ustawy przywracający możliwość uwzględniania efektów wzrostu gospodarczego (czyli podwyżek płac) w wysokości podwyżek emerytur i rent w drodze negocjacji na forum Komisji Trójstronnej. W budżecie znalazły się natomiast zgłoszone przez nas pozycje, takie jak środki na stypendia dla uczniów i na zwalczanie głodu i niedożywienia w polskich rodzinach. A jeśli chodzi o gospodarkę, to wspieramy wszystkie inicjatywy ułatwiające rozwój przedsiębiorczości i inwestycji. Bronimy także przedsiębiorców przed nakładaniem na nich dodatkowych obciążeń. Sprzeciwiliśmy się (skutecznie) np. rządowej propozycji podwyższenia składek na ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Powrót do "Forum" / Do góry