Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 31.12.02 / Powrót

Przeczytałem ostatnio w prasie, że od 2004 r. będzie możliwe załatwienie wielu spraw drogą elektroniczną, np. można będzie wypełnić wirtualne PIT-y . Pozwoli Pan, ale na postawie tego co można obecnie zaobserwować, jest to mało realne. Niedawno przez przypadek zajrzałem na stronę Komendy Głównej Policji i ku mojemu zaskoczeniu mogłem sobie poczytać np. taryfikator mandatów karnych, tyle że od prawie dwóch miesięcy nieobowiązujący /.../ Twórcy strony KGP nie zauważyli także, że weszła w życie nowelizacja ustawy o policji i już nie ma konkursów na komendantów wojewódzkich i powiatowych /.../ Czy to dobrze rokuje np. w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy o informacji publicznej , o powszechnej informatyzacji administracji nie wspominając ?

W Polsce nie istnieją jeszcze standardy dla budowanych systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach administracji publicznej. Takie standardy określi, a zarazem stworzy warunki do ich egzekwowania, ustawa o informatyzacji działalności organów władzy publicznej, której projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ustawa ta jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji przyjętego przez Sejm i rząd planu działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jej uchwalenie jest również ściśle związane z dążeniami Polski do integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Jedną z najważniejszych inicjatyw realizowanych obecnie w Unii jest zawarta w dokumencie "e-Europe 2005 Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich" - idea e-goverment. Jej istota polega na nałożeniu na organy władzy publicznej obowiązku zapewnienia powszechnego dostępu on-line do informacji publicznych oraz umożliwienia obywatelom i innym zainteresowanym podmiotom możliwości załatwiania swoich spraw z zakresu administracji publicznej drogą elektroniczną, w sposób interaktywny. Programy takie są obecnie wdrażane we wszystkich krajach członkowskich UE. Zgodnie z dokumentem e-Europe 2005, dostępność on-line do podstawowych usług z zakresu administracji publicznej ma być zapewniona do końca 2004 r. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy się z tego terminu nie wywiązać. Pański list wskazuje jednak, że trzeba się będzie bardzo starać. Przesyłam go ministrowi Janikowi.

Powrót do "Forum" / Do góry