Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 02.07.03 / Powrót

Panie Marszałku! Jaką funkcję w Sojuszu pełni tzw. kongres?

Zgodnie ze statutem SLD, kongres jest najwyższą władzą uchwałodawczą partii. Zwoływany jest nie rzadziej niż co 4 lata. Uchwala program partii, dokonuje zmian w statucie, wybiera: przewodniczącego SLD, sekretarza generalnego SLD, wiceprzewodniczących SLD, członków Rady Krajowej, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i członków Krajowego Sądu Partyjnego. Kongresowi partii przysługują także uprawnienia konwencji partyjnej (jest zwoływana co najmniej raz miedzy kongresami), która m.in. uchwala, po zasięgnięciu opinii Rady Programowo-Politycznej, programy wyborcze oraz apele wyborcze SLD, a także może udzielić poparcia kandydatowi na Prezydenta RP.

Powrót do "Forum" / Do góry