Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 14.07.03 / Powrót

Czy po wejściu Polski do UE siedzibę polskiej firmy będzie można zarejestrować w innym kraju UE, w którym podmioty gospodarcze płacą niższe podatki?

Już teraz można. W krajach UE swoboda zakładania przedsiębiorstw obejmuje prawo podjęcia i wykonywania działalności na zasadzie samozatrudnienia oraz do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw (art.52 Traktatu Rzymskiego). Obywatele państw członkowskich UE mogą swobodnie podejmować i prowadzić własne przedsiębiorstwa (lub filie istniejących) na terenie całej UE. Do czasu naszego wejścia do UE (1.05.2004) obowiązują nas przepisy Układu Europejskiego. Na mocy tego Układu (umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi) od momentu jego wejścia w życie (1 lutego 1994 r.) przyznawane jest obywatelom polskim prawo do zakładania przedsiębiorstw na terenie krajów Unii (art.44-54 Układu). Obowiązuje przy tym zasada traktowania narodowego - obie strony Układu zobowiązały się do wzajemnego stosowania tych samych kryteriów,odnoszących się do zakładania i prowadzenia firm na terytorium Polski lub jednego z krajów Unii, w stosunku do obywateli i przedsiębiorstw reprezentujących obie strony Układu. To oznacza, że firma założona przez obywatela polskiego w dowolnym państwie członkowskim UE musi tam być traktowana nie gorzej niż firma założona przez obywatela tego kraju członkowskiego.

Powrót do "Forum" / Do góry