Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 26.02.04 / Powrót

Panie Marszałku, na czym polega "Plan Hausnera"?

Plan Hausnera zawiera propozycje zmian w sferze administracyjnej oraz w sferze wydatków społecznych, które z reguły zmierzają do zmniejszenia wydatków, niekiedy - do zwiększenia przychodów ze składek i podatków. Oszczędności będą osiągnięte poprzez zmiany kilku ustaw oraz nowe regulacje prawne. Ustawy zostały podzielone na 3 pakiety. Pierwszy - zimowy, obejmuje ustawy: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; o świadczeniach przedemerytalnych; o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawy z tego pakietu już są w Parlamencie. Na drugi pakiet - wiosenny, składają się ustawy: o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych i o systemie ubezpieczeń społecznych; o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa; o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; o ubezpieczeniu społecznym rolników (będzie to zasadnicza reforma systemu tych ubezpieczeń) oraz ustawa zmieniająca regulacje dotyczące indeksacji świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty. Trzeci pakiet - jesienny, obejmuje ustawy: o emeryturach pomostowych oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie wprowadzonych zmian w latach 2004-2007 wydatki publiczne w sumie będą niższe o około 50 mld zł. Oznacza to, że o tyle mniej będzie musiał pożyczyć Skarb Państwa w całym tym okresie w porównaniu z sytuacją, w której nie podjęto by jakichkolwiek działań porządkujących i ograniczających wydatki publiczne. Z tej kwoty 29,4 mld zł przypada na działania w sferze społecznej, a około 20 mld zł na działania w sferze administracyjnej.

Powrót do "Forum" / Do góry