Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 17.09.03, 10:32 / Powrót

Kryteria z Maastricht w 2007 r. ?

Wicepremier Jerzy Hausner zadeklarował, że rząd chce w kolejnych latach takiego obniżania deficytu budżetowego (do 38,8 mld zł w 2005 r. z zaplanowanych na przyszły rok 45,5 mld zł), aby w 2007 roku spełnić tzw. kryteria z Maastricht. Komentarz Marka Borowskiego: - Pięć kryteriów z Maastricht (ograniczanie deficytu budżetowego, długu publicznego, inflacji, obniżanie stóp procentowych i utrzymanie stabilnego kursu) to nie tylko warunki przyjęcia wspólnej europejskiej waluty, ale równocześnie gwarancja prowadzenia zdrowej polityki makroekonomicznej. Jeśli zaczęlibyśmy o nich myśleć dopiero po wstąpieniu do Unii Europejskiej, to siłą rzeczy wypełnienie tych warunków i nasze wstąpienie do strefy euro byłoby odpowiednio odsunięte w czasie. Należy zatem kryteria z Maastricht traktować jako rodzaj latarni morskiej, która wyznacza szlak polityki gospodarczej na najbliższe lata. Jest to logiczna konsekwencja wyboru, którego dokonaliśmy w referendum unijnym.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry