Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wystąpienia / 14.11.02 / Powrót do "Wystąpienia"

Sejm - Wystąpienie na posiedzeniu Rady Partii Europejskich Socjalistów.

Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowni Panowie Premierzy,
Szanowni Państwo,
W gmachu polskiego parlamentu, którego mam zaszczyt być marszałkiem serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, wszystkich uczestników posiedzenia Rady Partii Europejskich Socjalistów. Witam szefów rządów, liderów partii, deputowanych do parlamentów narodowych i do Parlamentu Europejskiego , przedstawicieli Komisji Europejskiej. Cieszę się, że możemy gościć w Polsce i w polskim parlamencie przedstawicieli wpływowego i znaczącego europejskiego środowiska politycznego. To dla nas zaszczyt i wyróżnienie, że historyczne, pierwsze posiedzenie Rady PES, które przypada w 10-tą rocznicę powstania Partii Europejskich Socjalistów zostało zorganizowane w Polsce, kraju kandydującym do Unii Europejskiej i kończącym za kilka tygodni swe negocjacje akcesyjne.
Naszemu dzisiejszemu spotkaniu towarzyszy wielkie zainteresowanie opinii publicznej w Polsce. Dotyczy to nie tylko sympatyków lewicy, ale reprezentantów wszystkich opcji zainteresowanych europejską przyszłością naszego kraju. Spotykamy się w szczególnym momencie, gdy jesteśmy o krok od realizacji naszych aspiracji. Nie ukrywam, że liczymy na zrozumienie i poparcie europejskich socjalistów - niezachwianych sojuszników i rzeczników rozszerzenia Unii Europejskiej. Liczymy na to poparcie zarówno w ostatniej fazie negocjacji, jak i potem, gdy w parlamentach dyskutowana będzie ratyfikacja rozszerzenia, a także w pierwszych, z wielu względów niełatwych i dla nas i dla was, latach naszego członkostwa.

Szanowni Państwo,
Jesteśmy na tej sali wszyscy przekonani, iż rozszerzenie UE jest potrzebne i korzystne nie tylko dla nowych krajów, lecz w równym stopniu dla obecnych krajów członkowskich. Nie jest ono gestem dobrej woli krajów bogatszych na rzecz biedniejszych. Jest procesem tworzenia nowej silniejszej Europy, procesem, który daje szansę na rozwój, na stabilizację obecnych i nowych państw członkowskich , na czerpanie wzajemnych korzyści. Od tego zależy przyszłość Europy i jej rola w świecie. Przyjęcie nowych członków w tym Polski oznacza dla Unii Europejskiej rozszerzenie strefy bezpieczeństwa w Europie.
Przystępując do Unii, Polska pragnie wnieść własny wkład w sferze koncepcyjnej i ideowej. Może to być wizja wymiaru wschodniego Unii Europejskiej, wizja pogłębionego partnerstwa ze wschodnimi sąsiadami poszerzonej Unii - z Rosją , Ukrainą, Białorusią. Nie chcemy być przedmurzem bogatej i izolującej się Europy. Sądzimy, że stopniowe włączanie naszych wschodnich sąsiadów do wspólnej przestrzeni gospodarczej jest w interesie całego kontynentu.

Szanowni Państwo,
Polska jest dużym krajem mającym znaczący potencjał gospodarczy, duży i chłonny rynek. Posiadamy kapitał intelektualny, naukowo-badawczy, dobrze przygotowane kadry. Możemy sprawdzić się jako siła ożywcza dla całej Europy. Wnosimy do niej chęć sukcesu, ambicję i motywację. Te wartości są Europie potrzebne.
W trakcie moich spotkań z politykami z krajów zachodniej Europy często słyszę, że wyborcy i obywatele wyrażają obawy, iż proces przyjmowania nowych członków do Unii będzie zbyt kosztowny dla podatnika. Trzeba więc w moim przekonaniu zawsze podkreślać, iż środki finansowe, które będą przekazywane z budżetu unijnego dla nowych krajów członkowskich są dla nich rodzajem inwestycji, która zwróci się w przyszłości. Im szybciej będzie się rozwijać Polska, im będzie bogatsza tym bardziej atrakcyjny będzie jej rynek dla eksporterów i inwestorów z pozostałych krajów Unii Europejskiej. W tym aspekcie, korzyści zdają się wyraźnie przeważać nad możliwymi niedogodnościami związanymi z akcesją nowych krajów. Jestem pewien, że rozszerzenie Unii Europejskiej będzie też sprzyjać umocnienieniu politycznej roli Europy proporcjonalnie do jej gospodarczej pozycji w świecie.

Panie i Panowie,
Spotykając się w tak znakomitym gronie, nie sposób nie zadać sobie pytania, czym jest i czym powinna być lewica w naszych czasach. Przez lata była siłą napędową reform, strażnikiem tolerancji, poszanowania podstawowych wartości obywatelskich, pracowniczych i ogólnoludzkich. Do światowego słownika politycznego wprowadziła pojęcie "sprawiedliwości społecznej" , która - jakkolwiek trudna do zdefiniowania- nie może być dziś lekceważona przez żaden rząd demokratyczny. Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł nowe problemy, dlatego też tak ważna staje się umiejętność zauważania i odczytywania znaków czasu, takich jak: rozwój nowych technologii, postępująca globalizacja, poszukiwanie nowych sposobów walki ze strukturalnym bezrobociem, czy najbardziej sprawiedliwych, ale i efektywnych metod ograniczania deficytu budżetowego. Poważnym zagrożeniem staje się populizm, ksenofobia ( a nawet rasizm) i egoizm narodowy, który przybiera formę anty-europejskości. I wreszcie wszyscy musimy stawić czoła terroryzmowi międzynarodowemu i międzynarodowej przestępczości, prezentując z jednej strony siłę i zdecydowanie, z drugiej zaś pamiętając, że wojna jest środkiem ostatecznym, a nie głównym. To są wyzwania dla europejskiej lewicy - dla nas wszystkich.
Nikt nie uwolni Europy od współodpowiedzialności za udzielenie odpowiedzi na trzy wielkie pytania: jak rozszerzać pokój i demokrację w świecie; jak zwalczać biedę i społeczne wykluczenie; co zrobić, aby zneutralizować negatywne skutki globalizacji dla setek milionów ludzi.
Ta siła polityczna, która udzieli trafniejszych odpowiedzi na te pytania, zdobędzie większe poparcie społeczne. Jako socjaldemokrata mam nadzieję, że tą siłą będzie europejska socjaldemokracja. Mam nadzieję, że posiedzenie Rady PES w Warszawie przyczyni się do osiągnięcia tego celu.
Jeszcze raz witam Państwa serdecznie i życzę owocnych obrad.


Źródło: www.borowski.pl

Powrót do "Wystąpienia" / Do góry