Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wystąpienia / 15.07.02 / Powrót do "Wystąpienia"

Wystąpienie wygłoszone podczas uroczystości zakończenia Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda


Pani Kirkland,
Panie Prezesie,
Szanowni Państwo !
Jest mi niezwykle miło spotkać się z Państwem w dniu, który stanowi uwieńczenie Waszego udziału w Programie Stypendialnym im. Lane'a Kirklanda.
Przez dziesięć miesięcy mieliście zapewne okazję, aby dobrze poznać Polskę i Polaków. Przyglądaliście się z bliska naszym problemom, mieliście też możliwość poznania naszych niemałych przecież osiągnięć.
Ostatnie trzynaście lat było w historii Europy i w historii Polski wyjątkowe. Nigdy przedtem sytuacja nie zmieniła się tak bardzo w tak krótkim czasie. Wiele z fundamentalnych dla Europy zmian rozpoczęło się w naszym kraju. To dla nas wielce satysfakcjonujące.
Ale chociaż osiągnęliśmy wiele, wiele też mamy do zrobienia. Zależy nam szczególnie na zjednoczeniu naszego kontynentu, na umacnianiu więzi z innymi krajami i narodami. Jak wiecie przed nami trudny egzamin - wejście do Unii Europejskiej. Przyszłość bowiem to nasza wspólna Europa, jej rozwój społeczny i gospodarczy. To również nasz wspólny obowiązek zadbania o bezpieczeństwo świata i zrobienie wszystkiego, aby nie powtórzyła się nigdy tragedia z 11 września 2001 roku. To jednocześnie nasza wspólna walka o prawa człowieka na całym świecie, przy zrozumieniu różnorodności kultur i narodów.
Dlatego mam nadzieję, że po powrocie do swoich krajów (na Litwę, Słowację, Białoruś, Ukrainę czy do Rosji) będziecie naszymi ambasadorami. "Naszymi" to nie znaczy wyłącznie Polski, ale naszymi w rozumieniu o wiele szerszym... Mam tu na myśli, że będziecie ambasadorami naszego wspólnego myślenia o wspólnej przyszłości. Ambasadorami zgodnego współdziałania na rzecz wspólnej Europy i Świata.


Budowanie demokracji, budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego to konieczność w przekształcającej i jednoczącej się Europie. To wielkie zadanie i wielka odpowiedzialność, której sprostać musimy wszyscy. To również misja Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda stworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Obecnej tutaj z nami, Pani Irenie Kirkland, pragnę przekazać wyrazy szacunku i uznania dla dzieła jej męża, patrona tego Programu. Trudno bowiem przecenić Jego wysiłek na rzecz wsparcia naszej polskiej transformacji, a przede wszystkim Jego wielki trud w budowaniu transatlantyckich więzi.
Słowa wdzięczności za kontynuowanie tego dzieła należą się też Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz jej Prezesowi Ambasadorowi Jerzemu Koźmińskiemu.
Szanowni Państwo !
Mam nadzieję, iż wyjeżdżacie z naszego kraju gotowi do dalszej pracy, aby właściwie spożytkować zdobytą w trakcie stypendium wiedzy i umiejętności. Gorąco życzę Wam powodzenia.


Źródło: www.borowski.pl

Powrót do "Wystąpienia" / Do góry