Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wystąpienia / 12.07.03 / Powrót do "Wystąpienia"

Kalisz Pomorski; Wystąpienie podczas uroczystości 700-lecia miasta

Szanowni Państwo

Pozwólcie, że na wstępie serdecznie podziękuję za zaproszenie do odwiedzenia Waszego miasta i gminy. Przyjąłem je z dużym zadowoleniem, a i niemałym zaciekawieniem. Nie ukrywam bowiem, że możność spotkania z tak szerokim audytorium to dla mnie przyjemność. A cieszę się tym bardziej, że mogę być wśród Państwa w tak wyjątkowych chwilach, kiedy z dumą świętujecie 700- lecie nadania praw miejskich.
Bez wątpienia dla wszystkich mieszkańców - tych obecnych i tych, których losy związane były z miastem w przeszłości - to data znamienna i symboliczna. Choć historia sięga daleko głębiej - nazwa Nova Calisia pojawiła się już przecież w połowie XIII wieku, a przekazy mówiące o istnieniu w tym miejscu grodu słowiańskiego i osady rybackiej położonej między jeziorami i bagnami pochodzą z czasów znacznie wcześniejszych.
Właśnie to urokliwe położenie może prowadzić do wniosku, że dzieje Kalisza Pomorskiego były równie spokojne. Nic bardziej mylnego. Miasta nie omijały bowiem dramaty i nieszczęścia, nie omijały też zawirowania historii - tu docierały wpływy wielkiej polityki, tu również ścierały się kulturowe i religijne różnice.
Przy okazji obchodów jubileuszowych, w których tak licznie uczestniczą goście z Niemiec - byli mieszkańcy i ci, których przodkowie żyli na tej ziemi, przyszła pora wrócić pamięcią do tych wydarzeń, przyszła pora, aby mówić o nich otwarcie i wprost. Uwarunkowania przeszłości kładły bowiem dostatecznie długo wyraźny cień na relacje między naszymi Państwami i społeczeństwami. Obarczone historycznym ciężarem oraz wzajemną nieufnością, dziś relacje te zmieniły się biegunowo, osiągając poziom i zakres dotąd nienotowany. Tak liczna obecność naszych sąsiadów niech będzie najlepszym tego dowodem. Tym istotniejszym, że to nie oficjalne deklaracje polityków, a właśnie społeczny wymiar polsko-niemieckich kontaktów ma decydujące znaczenie w procesie zbliżenia i przełamywania wzajemnych uprzedzeń i stereotypów.
Utrwalając te pozytywne relacje, a także intensyfikując współpracę z zaprzyjaźnionym Kaltenkirchen, Wasze miasto pochwalić się może w tym obszarze znaczącymi doświadczeniami i naprawdę wymiernymi efektami.

Drodzy Państwo

Polacy zawsze czuli szczególną więź ze swoją tradycją, zawsze też odwoływali się do niej w momentach ważnych i przełomowych. Dziś przyszedł taki moment. Historia dzieje się przecież na naszych oczach i - co chcę mocno podkreślić - z naszym osobistym udziałem. Kilka tygodni temu, z woli większości polskiego społeczeństwa, wyrażonej w powszechnym referendum, zapadła decyzja o wymiarze epokowym. Decyzja, która stanowi naturalne potwierdzenie naszej ponad tysiącletniej obecności w Europie, polskiego udziału w budowaniu europejskiej historii i kultury.
Minione kilkanaście lat to czas poważnej pracy wykonanej na wszystkich poziomach naszego społecznego i gospodarczego życia. Ogromny wysiłek podjęły gminne samorządy, lokalne społeczności i ich liderzy. Efekty tej pracy widoczne są na każdym kroku - także tu w Kaliszu Pomorskim. Oczywiście procesy te nie mogły przebiegać bezboleśnie.
Ale wiem, że mimo odczuwalnych problemów społecznych, niepokojąco wysokiego poziomu bezrobocia i niedostatecznego wykorzystania możliwości inwestycyjnych, jednocześnie nie brakuje Wam atutów. Posiadacie spore rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę, dysponujecie wykwalifikowaną siłą roboczą, wciąż unowocześnianą infrastrukturą. Wiem również, że w ostatnim okresie gmina przystąpiła do realizacji kilku poważnych przedsięwzięć w znacznej części finansowanych z funduszy unijnych. Nie mogę też nie wspomnieć o zajmującym ponad połowę obszaru gminy Poligonie Drawskim, przez długie lata poważnie ograniczającym szanse rozwojowe, a dziś sprawiającym, że głośno o Was w świecie.
A ponieważ jadąc na dzisiejsze spotkanie, miałem okazję trochę poobserwować okolice, to przyznaję, że nie mylą się ci, którzy Wasz największy potencjał upatrują w niepowtarzalnych walorach krajobrazowych. A gdy do tego dodamy sąsiedztwo ważnych szlaków komunikacyjnych, bliskość dużych ośrodków i granicy państwowej - to powstaje obraz naprawdę sporych możliwości. Możliwości, które przy skutecznym, otwartym na inwestycje zarządzaniu oraz przy aktywności własnej mieszkańców powinniście promować oraz wykorzystać.
Szanowni Państwo
Obchody jubileuszowe pozwalając powrócić do tego, co w historii cenne i wartościowe, mają jeszcze jeden istotny aspekt. Sprzyjają wspólnym - rodzinnym i sąsiedzkim spokaniom. A to przecież najlepiej zbliża i jednoczy. Nie mam więc wątpliwości, że atmosfera tych dni pozostanie na długo w pamięci wszystkich mieszkańców i tak licznie przybyłych gości - ja z pewnością jej nie zapomnę. Tym bardziej, że ta wizyta ma dla mnie także wymiar bardzo osobisty. Odbierając dziś z rąk tutejszych włodarzy tytuł Honorowego Obywatela Waszego Miasta, dostąpiłem bowiem wyjątkowego zaszczytu. Dlatego raz jeszcze chcę za tak miłe wyróżnienie gorąco podziękować.
Kończąc, chcę wraz z jubileuszowymi gratulacjami przekazać wszystkim serdeczne pozdrowienia i życzyć, abyście tu, w swojej małej ojczyźnie znajdowali pole do rozwijania aktywności zawodowej i społecznej - słowem, aby w Kaliszu Pomorskim żyło się Państwu coraz lepiej.

Źródło: www.borowski.pl

Powrót do "Wystąpienia" / Do góry